کابل شبکه چیست؟

کابل شبکه بستر ارتباطی جهت انتقال اطلاعات بین دستگاه ها و تجهیزاتی است که در یک شبکه وجود دارند. این کابل در انواع مختلف تولید می شوند که بسته به توپولوژی و ساختار شبکه انتخاب می گردند. 
متداولترین این کابل ها زوج سیم به هم تابیده یا Twisted pair است. در این کابل از 4 رشته سیم که دوتا دو تا به هم تابیده شده است استفاده می شود. درباره کابل شبکه مدل ها و دسته بندی های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

گروه یا دسته بندی Category
در صورتی که گشتی بین کابل های شبکه زده باشید احتمالا متوجه شده اید که با یا Category که به اصطلاح Cat دسته بندی شده اند. این شماره نشان دهنده فرکانس و سرعت انتقال اطلاعات توسط کابل می باشد و اعداد بالاتر از سرعت و فرکانس بالاتری پشتیبانی می کنند و با هرتز Hz اندازه گیری می شوند.

 

 Category  Band width  Transmision Speed  Max Length
 Cat 1  0.4 MHz  1 Mpbs  
 Cat 2  10 MHz  4 Mpbs  
 Cat 3  16 MHz  10 Mpbs   100
 Cat 4  20 MHz  16 Mpbs   100 
 Cat 5  100 MHz  100 Mpbs  100
 Cat 5e  100 MHz  100 Mpbs (1Gpbs in 55M)  100
 Cat 6  250 MHz  1 Gpbs  100
 Cat 6a  500 MHz  10 Gpbs  100
 Cat 7  600 MHz  10 Gpbs  100
 Cat 7a  1000 MHz  10 Gpbs  100
 Cat 8  2000 MHz  10 Gpbs  100

 

روکش کابل شبکه
کابل شبکه از لحاظ روکش نیز دارای دسته بندی می باشد. تمامی کابل ها دارای یک روکش از جنس پلاستیک یا PVC می باشد. این روکش ها از نوع معمولی یا ضد اشتعال LSZH می باشند.
روکش دیگری که برای این کابل ها استفاده می شود فویل و شیلد است. این روکش ها جهت محافظت از کابل در برابر ضربه و نویز روی کابل کشیده می شوند. روکش فویل در دو روش یا ترکیبی از دو نوع بر روی کابل قرار می گیرد. سیم تخلیه جهت سهولت در نصب ارت کابل و تخلیه بار می باشد.
مدل اول کل سیم ها رو پوشش می دهد و مدل دوم زوج سیم ها را در بر می گیرد.

دسته بندی کابل شبکه بر حسب روکش  

دسته بندی کابل شبکه بر حسب روکش  دسته بندی کابل شبکه بر حسب روکش 
 نوع کابل  روکش کل کابل  روکش زوج سیم ها نوع کابل  روکش کل کابل
 U/UTP  بدون روکش  بدون روکش  UTP  بدون روکش
 F/UTP  فویل  بدون روکش  FTP  فویل
 S/UTP  شیلد  بدون روکش  STP  شیلد
 U/FTP  بدون روکش  فویل  SFTP  فویل و شیلد
 F/FTP  فویل  فویل    
 S/FTP  شیلد  فویل    
 SF/UTP  شیلد و فویل  بدون روکش    
 SF/FTP  شیلد و فویل  فویل    

  

رنگ بندی سیم های کابل شبکه

کابل شبکه دارای 8 رشته سیم می باشد که دو به دو به هم تابیده شده اند. در خصوص ترتیب رنگ بندی سیم ها در سوکت و کیستون دو استاندارد وجود دارد.  568A و 568B

در جدول زیر رنگ بندی سیم های کابل شبکه و ترتیب رنگ بندی آنها آورده شده است.

 

 شماره پین  رنگ سیم 568A  رنگ سیم 568B  ارسال / دریافت
 1  سفید/سبز  سفید/نارنجی  TX+
 2  سبز  نارنجی  TX-
 3  سفید/نارنجی  سفید/سب  TX+
 4  آبی  آبی  
 5  سفید/آبی  سفید/آبی  
 6  نارنجی  سبز  TX-
 7  سفید/قهوه ای  سفید/قهوه ای  
 8  قهوه ای  قهوه ای  

  

 انواع سربندی کابل شبکه

سربندی استاندارد - مستقیم Straight Through : در این روش هر دو سر کابل مشابه و با یک استاندارد سربندی می شوند. برای مثال هر دو طرف  568B سربندی می شوند. در ایران سربندی 568B مرسوم تر می باشد. 

 سربندی کراس CrossOver cable wiring: در این سربندی یکطرف را 568A و یکطرف را 568B می بندیم.

ترتیب رنگ بندی کیستون بر حسب استاندارد بر روی آن نوشته شده است.

 

تمامی حقوق برای شرکت تیما شبکه محفوظ می باشد