راهکار های تیما شبکه

هر سازمان، شرکت، اداره و ارگان دارای تعریف کار خاصی می باشد که در آن راستا مشغول به فعالیت می باشد. توپولوژی و ادوات مورد استفاده در شبکه هر کدام از این مجموعه ها بر اساس نوع کار آن متفاوت می باشد و نیازمند تجهیزات و تنظیماتی می باشد که از یک مجموعه به مجموعه دیگر متفاوت و در برخی جاها مشترک می باشد.

به فراخور کارکرد هر مجموعه رعایت نکات و استفاده از تجهیزات خاص می تواند بسیاری از مشکلات پیش رو را از سر راه مدیران شبکه بردارد، در مدیریت آنان سهولت ایجاد کند و از مشکلات آینده جلوگیری می کند.

از تخصص های این شرکت ارایه راه کارهای متناسب با شبکه های مختلف وحل مشکلات موجود در شبکه می باشد.

  • ارایه راهکار های بهبود وضعیت شبکه
  • راهکارهای امنیت شبکه
  • سیستم های پشتیبان گیری از اطلاعات
  • روش های مدیریت بر مجموعه و وقایع شبکه
  • روش های مانیتورینگ شبکه
  • راه اندازی کامل اتاق سرور و دیتا سنتر
  • راه حل های حل مشکلات موجود در شبکه

 

تمامی حقوق برای شرکت تیما شبکه محفوظ می باشد