جمعی از مشتریان ما که تیما شبکه را برای ارایه خدمات و تامین کالا انتخاب کرده اند.