خدمات پسیو شبکه

نصب و راه اندازی قسمت پسیو شبکه ممکن است ساده به نظر برسد اما در صورت عدم رعایت استاندارد ها و عدم تجربه کافی مشکلات عدیده ای برای کاربران فراهم می کند که گاه رفع آن از خود اجرا هزینه بیشتری می برد. افت کیفیت، قطعی و وصلی شبکه، عدم توانایی در گسترش شبکه، عیب یابی و رفع ایراد دشوار و … از جمله مشکلاتی است که در صورت یک اجرای اشتباه گریبانگیر کاربران خواهد شد. خدمات پسیو شبکه به صورت صحیح این مشکل را مرتفع می سازد.

خدمات پسیو شبکه برای شما مشتریان محترم به شرح ذیل می باشد.

نصب ترانک و داکت کشی

عملیان نصب ترانک شبکه در زیباترین فرم ممکن و رعایت استاندارد های لازم توسط متخصصین تیما شبکه انجام می گردد. نصب گوشه ها و زوایا و پارتیشن ها با دقت انجام می گیرد. سوراخ های مورد نیاز متناسب با ترانک ایجاد می گردد.

عملیات نصب ترانک شبکه
کابل کشی شبکه

کابل کشی شبکه کابل های دیتا Cat5,Cat6, Cat7 مطابق استاندارد انجام می شود. فاصله مجاز از ادوات ایجاد کننده نویز رعایت می شود. حداکثر طول مجاز کابل لحاظ می گردد. زوایا و خمش ها با رعایت استاندارد تولید کننده انجام می شود.

کابل کشی برق و تلفن

کابل های برق و تلفن توکار و روکار نصب می گردد. رعایت اتصالات و فواصل در خدمات پسیو شبکه با دقت انجام می گیرد. کابل ها تا باکس های مربوطه کشیده شده و سربندی می شود.

نصب فیبر نوری و متعلقات

کابل کشی فیبر نوری با رعایت خمش ها جهت جلوگیری از شکستگی کابل انجام می گیرد. در صورت عبور از رایزر ها کابل در محل محکم و شماره گذاری می شود. نصب پچ پنل و ادوات مربوطه در نقاط انتهایی انجام شده و فیوژن انجام می شود.

نصب پریز و کیستون شبکه و تلفن  برق

پس ار کابل کشی سر بندی های لازم در سمت کلانیت انجام می شود. پریز ها و کیستون ها سربندی شده و در محل خود نصب و محکم می شود.

نصب پچ پنل شبکه و تلفن

انتهای دیگر کابل ها در رک وارد می شود. در این محل پچ پنل ها قرار گرفته و سربندی و پانچ در پچ پنل ها انجام می شود. میزان استاندارد لخت شدن کابل رعایت می شود.

نصب و ارایش رک

ابتدا نقشه جانمایی تجهیزات در رک آماده می شود. سپس تمامی تجهیزات مانند سرور و سوییچ مطابق نقشه در رک بسته می شوند. کابل های ورودی به طور کامل آرایش شده و دپو کابل در محل مناسبی انجام می گیرد. تمامی پچ کورد ها به زیبایی قرار می گیرند.

نصب و راه اندازی تابلو برق

تابلو برق متناسب با میزان ادوات طراحی و ساخته می شود. سپس در محل خود نصب و سربندی های کابل های برق در آن انجام می شود.

نصب و راه اندازی یو پی اس 

یو پی اس در محل خود قرار گرفته و باتری ها در کابینت باتری سر بندی می شود. کابل های ارتباطی تا تابلو برق و رک کشیده شده و سربندی می شوند. UPS روشن و تست شده و در مدار قرار می گیرد.

نصب دوربین های مدار بسته

نصب فیزیکی دوربین ها جزو خدمات پسیو شبکه می باشد. دوربین های طراحی شده مطابق نقشه در محل خود نصب و فیکس می شود. کلیه اتصالات در باکس قرار گرفته شده و مخفی می شود. 

نصب دکل های مهاری و خود ایستا

جهت برقرای ارتباطات وایرلس با نصب دوربین نیاز به دکل می باشد. دکل متناسب با نیاز طراحی و ساخته می شود. سپس در محل خود قرار گرفته و ادوات لازم بر روی آن نصب می شود.

تست شبکه و فیبر نوری با تستر فلوک

پس از انجام عملیات پسیو شبکه تست های لازم انجام شده و گزارش مربوطه تحویل می شود.

در پایان خدمات پسیو شبکه نقشه و مستندات کامل به کارفرما تحویل می شود.